Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił dwa konkursy dla studentów, doktorantów, pracowników:

  1. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Studenci i doktoranci mogą samodzielnie wysyłać zgłoszenia do konkursu, dotyczącego prac dyplomowych i rozpraw doktorskich;
  2. Konkurs "Aktywność kulturalna w środowisku akademickim". Zgłoszenia do konkursu może dokonać student, ale także opiekun zespołu/grupy, a więc pracownik naukowy lub administracyjny uczelni.
    • Ponadto powołano platformę o nazwie "Forum Kół Naukowych", która ma wesprzeć działalność kół naukowych.