Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

Świadczeia dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

W związku z § 12 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 września 2020 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 23 ust. 8 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1649,01 zł.