Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

STUDENCI 3 ROKU - PRAKTYKI ZAWODOWE (NIEPEDAGOGICZNE) - ZALICZENIE

Przypominam, że studenci, którzy odbędą  praktykę zawodową w lutym 2021 zobowiązani są niezwłocznie po jej ukończeniu dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie o odbytej praktyce - ZGODNIE Z KIERUNKIEM  (UWAGA! nowy druk do pobrania na stronie!)
  2. Dziennik praktyk
  3. Sprawozdanie z odbytej praktyki
    Dodatkowo:
  4. Ankieta ewaluacji (dla pracodawcy)
  5. Ankieta ewaluacji (dla studenta)

Wszystkie formularze są do pobrania tu: http://www.wh.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/praktyki/praktyki-zawodowe

dr Agnieszka Łazar
Wydziałowa koordynator ds. praktyk zawodowych na Wydziale Humanistycznym UZ