Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

IV edycji projektu "Legia Akademicka"

Uniwersytet Zielonogórski został zakwalifikowany do realizacji IV edycji projektu "Legia Akademicka"
Program realizowany jest wg poniższego harmonogramu:
do 5 lutego 2021 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,
do 28 lutego 2021 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie, marzec 2021 r. – uzgadnianie treści i podpisanie umów,
do 30 maja 2021 r. – termin zrealizowania części teoretycznej szkolenia i przesyłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,
do 30 czerwca 2021 r. – złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów realizacji.
Biuletyn informacyjny na temat Legii Akademickiej dostępny na platformie SWAY: https://cutt.ly/Biuletyn1
Od 5.03.2021 r. rozpoczęła się rekrutacja, na stronie http://rekrutacja.uz.zgora.pl/rekrutacja-do-legii-akademickiej/ dostępny jest wniosek OCHOTNIKA w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” wraz z oświadczeniem RODO.