Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

AKTUALIZACJA PLANU ZAJĘĆ STACJONARNYCH (2021 rok, semestr letni) W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO

„Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej”