Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 88 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na studiach wyższych, egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich..