Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

Zalecenia dotyczące spotkań organizacyjnych

W spotkaniu organizacyjnym mogą wziąć udział tylko osoby zdrowe, nie posiadające objawów Covid-19.

W dniu spotkania opiekun lub pracownik sekretariatu Instytutu powinien pobrać klucz od sali, w której zaplanowane jest spotkanie organizacyjne.
Studenci oraz pracownicy (pracownicy UCKJ, a także inne osoby biorące udział w spotkaniu organizacyjnym) są zobowiązani do używania masek ochronnych.

Studenci przed spotkaniem organizacyjnym nie powinni gromadzić się przed budynkiem uczelni ani na jej terenie.

Przed wejściem do sali, w której zaplanowane jest spotkanie organizacyjne studenci są zobowiązani do zachowania zalecanej odległości 1,5 metra od innego uczestnika spotkania organizacyjnego.

Uczestnicy spotkania organizacyjnego są zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu na teren uczelni.

Uczestnicy spotkania organizacyjnego zajmują w sali miejsca siedzące w bezpiecznej odległości od innych uczestników spotkania (miejsca te są oznaczone ).

Zaleca się używanie własnych przyborów do pisania oraz nieużyczanie ich (bez uprzedniej dezynfekcji) innym uczestnikom spotkania organizacyjnego.

Po zakończonym spotkaniu organizacyjnym studenci niezwłocznie powinni opuścić budynek uczelni.
Sala powinna być wietrzona po każdym spotkaniu.