Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

Informacja odnośnie zajęć z WF w semestrze zimowym 2021/22

W związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim informujemy , że zajęcia z WF będą odbywać w trybie kształcenia stacjonarnego. Studenci poszczególnych kierunków studiów danego Wydziału otrzymają do końca tygodnia na maile uczelniane , informację odnośnie organizacji i zasad zaliczenia przedmiotu oraz wykaz dyscyplin sportowych możliwych do wyboru w celu realizacji zajęć obowiązkowych z WF. Wstępny wybór rodzaju zajęć i formy ich realizacji studenci dokonają poprzez wypełnienie ankiety dołączonej do przesłanej wiadomości. Wszystkie pozostałe informacje studenci otrzymają na pierwszych zajęciach organizacyjnych które odbędą się w dniach 06 i 07.10.2021r. w godzinach i miejscach w zależności od wybranej dyscypliny sportowej i kierunku studiów.

Dodatkowo każdy Wydział UZ ma przydzielonego dedykowanego pracownika SWFiS , którego zadaniem będzie nadzór nad przebiegiem i pomoc w organizacji zajęć z WF na danym Wydziale. Nad Wydziałem Humanistycznym opiekę będzie sprawowała mgr Agnieszka Grad , z którą można się kontaktować poprzez następujące adresy mailowe – a.grad@swfs.uz.zgora.pl i a.grad@g.elearn.uz.zgora.pl .

Informujemy również , że zajęcia z WF są obowiązkowe i każdy student musi wybrać jakąś formę zajęć sportowych zaproponowanych przez SWFiS aby zaliczyć przedmiot.

W sprawach wymagających indywidualnej decyzji odnośnie realizacji zajęć z WF proszę się kontaktować z kierownikiem SWFiS dr Tomaszem Grzybowskim – T.Grzybowski@swfs.uz.zgora.pl ; T.Grzybowski@g.elearn.uz.zgora.pl lub z-cą kierownika SWFiS mgr Jackiem Sajnóg - J.Sajnog@g.elearn.uz.zgora.pl ; J.Sajnog@swfs.uz.zgora.pl .