Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

UWAGA STUDENCI!

Osoby wchodzące do budynków Uniwersytetu zobowiązane są do stosowania aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

OSOBY NIE POSIADAJĄCE MASECZEK NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN OBIEKTÓW UCZELNI

W miejscach ogólnodostępnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki oraz zachowania zasad dystansu społecznego (we wszystkich przestrzeniach wspólnych - korytarze, windy, sekretariaty, pomieszczenia administracyjne, czytelnie i in.).

Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego znajdują się w dokumencie Zasady Funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego w okresie zagrożenia epidemiologicznego wirusem Covid-19 z dnia 30.09.2021 r., stanowiącym załącznik do Komunikatu nr 22/2021 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Komunikat Zespołu Antykryzysowego UZ nr 22