Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

ELEKTRONICZNE ŚLUBOWANIE

Od roku akademickiego 2021/2022 osoby przyjęte na I rok studiów zobowiązane są do podpisania w systemie StudNet elektronicznej wersji ślubowania oraz oświadczenia o akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Zgodnie z §136 Statutu UZ osoba przyjęta na studia rozpoczyna je oraz nabywa praw studenta z chwilą złożenia ślubowania w ciągu dwóch pierwszych tygodni pierwszego semestru kształcenia.

Brak dopełnienia tego obowiązku do 14 października 2021 r. spowoduje usunięcie z listy studentów.

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie BOS-u nr 1 w zakładce Aktualności