Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

Przedmioty prowadzone w formie zdalnej na Wydziale Humanistycznym w semestrze letnim 2021/2022

 • Wielka Brytania: historia i współczesność,
  • grupy: 11F-ANG-SP21 + 12F-ANG-SP21 + 13F-ANG-SP21
  • prowadzący: dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ
 • Eposy świata
  • grupy: 11FP-SP21(6) oraz 11LPiKŚG-SP21(26)
  • prowadzący:  prof. dr hab. Bogdan Trocha
 • Psychologia wychowawcza
  • grupy: 11F-ANG-SD21, 11F-ANG-ND21
  • prowadząca:  dr Anna Mróz