Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

Uwaga Studenci pierwszych i ostatnich lat studiów!

Zachęcamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji ogólnouniwersyteckiego projektu badawczego dotyczącego warunków i jakości kształcenia oraz sytuacji zawodowej studentów naszej uczelni.

Monitorowanie opinii studentów pierwszych i ostatnich lat studiów, a także absolwentów w okresie dwóch lat po ich ukończeniu w ramach tego wieloletniego projektu, ma na celu poznanie i uwzględnienie potrzeb i oczekiwań studentów w planowaniu rozwoju naszego wydziału/naszej uczelni w obszarach objętych badaniem.

Studenci zaproszeni do udziału w badaniu otrzymali na swoje konta w StudNet linki z ankietą. Prosimy o jej wypełnienie.

To od Państwa zaangażowania zależy powodzenie projektu. Macie Państwo możliwość przyczynienia się do lepszego funkcjonowania naszej uczelni. SKORZYSTAJCIE Z TEJ MOŻLIWOŚCI!