Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

Stypendium Laury Bassi

Editing Press ogłasza nabór na Stypendium Laury Bassi. Jego celem jest zapewnienie wsparcia edytorskiego młodszym pracownikom naukowym reprezentującym różne dyscypliny, których badania oscylują wokół szeroko rozumianych, a jednocześnie zaniedbywanych zagadnień. O stypendium mogą się ubiegać magistranci i doktoranci, a także naukowcy, których okres zatrudnienia nie przekracza 5 lat w pełnym wymiarze godzin. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2023 r. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 12 kwietnia 2023 r.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://editing.press/bassi