Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

OŚWIADCZENIE PLAGIAT

WPISY Z PRAKTYK NIEPEDAGOGICZNYCH
Studenci, którzy w tym roku w okresie wakacyjnym odbyli praktykę niepedagogiczną, proszeni są o składanie dokumentów bezpośrednio u koordynatora praktyk (w godzinach dyżurów, tj. 06.09.2018 i 13.09.2018, godz. 15.00-16.00, s. 236, A-20) lub w innych terminach w Sekretariacie Instytutu Neofilologii albo na Portierni A-20.
WPISY DO INDEKSÓW DOKONYWANE BĘDĄ 12.09.2018 o godz. 15.00, s. 236, A-20

Finanse wydziału, planowanie zajęć, praktyki, rezerwacje sal - Pokój 109b

mgr Anna Kloc

109b
+48 (68) 328 31 32
A.Kloc@wh.uz.zgora.pl
Obowiązki:
 • Planowanie zajęć (studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku filologia angielska)
 • Rezerwacje sal
 • Praktyki studenckie
 • Pracownia Nauczania Języków Obcych

  Godziny przyjęć:

  • Poniedziałek - 9.00-13.00
  • Wtorek - 9.00-13.00
  • Środanieczynny
  • Czwartek - 9.00-13.00
  • Piątek - 9.00-13.00
  • Sobota - 9.00-13.00 (dyżur)
  • soboty 2018/2019:
   • Wrzesień: 15; 22
   • Październik:13; 27
   • Listopad:17; 24
   • Grudzień: 8; 15;
   • Styczeń: 12; 26
   • Luty: 2; 16
   • Marzec:9; 16; 23
   • Kwiecień: 6; 13
   • Maj: 11; 18; 25
   • Czerwiec: 1; 15
   Prodziekan ds. Studenckich i Jakości Kształcenia:
  • Wtorek – 12.00-13.00
  • Środa – 12.00-13.00