Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Akty prawne

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" ( Dz.U. nr 164, poz. 1365 – tekst z dn. 16.12.2011 r. ujednolicony przez Kancelarie Sejmu RP)
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Ustawa 2.0)

Rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzorcowych efektów kształcenia z dnia 4 listopada 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Wewnętrzne Akty UZ:

Uchwała Senatu numer 511

 • w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Humanistycznym
  z dnia: 25-04-2012
  Kategoria(e): nauka studenci, doktoranci, studia; varia;
 1. Załącznik numer 1
 2. Załącznik numer 2
 3. Załącznik numer 3
 4. Załącznik numer 4
 5. Załącznik numer 5
 6. Załącznik numer 6
 7. Załącznik numer 7
 8. Załącznik numer 8
 9. Załącznik numer 9
 10. Załącznik numer 10