Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Pracownicy administracji

# Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
1 mgr Banaszkiewicz Elżbieta Kierownik Dziekanatu +48 (68) 328 32 41
2 Chmielak Lucyna Sekretariat, Instytut Historii +48 (68) 328 32 72
3 mgr Grabias - Banaszewska Katarzyna Sekretariat, Instytut Filologii Polskiej +48 (68) 328 47 01
3 Kalwa Barbara Sekretariat Dziekana +48 (68) 328 32 79
4 mgr Kloc Anna Finanse wydziału, planowanie zajęć, praktyki, rezerwacje sal +48 (68) 328 31 32
5 Krawczyk Czesława Sekretariat, Instytut Politologii +48 (68) 328 47 73
6 mgr Iwona Piątkowiak Sekretariat, Instytut Filologii Germańkiej +48 (68) 328 31 45
7 Mazur Danuta Dziekanat +48 (68) 328 32 64
8 mgr Mierzwicka Agnieszka Dziekanat, stypendia, studia doktoranckie +48 (68) 328 32 38
9 mgr Pawłowska Elżbieta Dziekanat +48 (68) 328 32 99
10 mgr Saja Karolina Dziekanat +48 (68) 328 32 38
11 lic. Smyrak Kamilla Dziekanat +48 (68) 328 32 99
12 mgr Strzelec-Zajączkowska Elżbieta Sekretariat, Instytut Filozofii +48 (68) 328 31 20
13 Wawrzyn-Stachowicz Urszula Sekretariat, Instytut Neofilologii +48 (68) 328 31 50
14 inż. Załuski Dominik Informatyk +48 (68) 328 78 31