Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Odbyte projekty międzyinstytutowe

Język jako klucz do współpracy – Status i prestiż języka sąsiada w polsko-saksońskim regionie przygranicznym

Nr projektu: 100092839 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

Partner wiodący: Technische Universität Dresden
Partner współpracy: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

czytaj więcej..