Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Przewody doktorskie

CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW przyznała Wydziałowi Humanistycznemu UZ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach:
- HISTORIA (data decyzji: 26 września 1994 roku),
- LITERATUROZNAWSTWO (data decyzji: 18 kwietnia 2011 roku),
- JĘZYKOZNAWSTWO (data decyzji: 21 grudnia 2015 roku).
Prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie FILOZOFIA otrzymał także Instytut Filozofii (data decyzji: 27 marca 2000 roku).