Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFII

2017

ALEKSANDRA MACINTOSH
Temat:
Promotor:
Recenzenci: 
Data nadania stopnia doktora: 2017-02-14
GRZEGORZ ANDRZEJ MALEC
Temat:
Promotor:
Recenzenci: 
Data nadania stopnia doktora: 2017-06-06