Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2015

JUSTYNA MARTYNA KROCZAK
Temat:
Promotor:
Recenzenci: 
Data nadania stopnia doktora: 2015-05-25
ŁUKASZ MONIUSZKO
Temat:
Promotor:
Recenzenci: 
Data nadania stopnia doktora: 2015-03-10
KAROLINA ANNA ROŻKO
Temat:
Promotor:
Recenzenci: 
Data nadania stopnia doktora: 2015-06-29