Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2012

JOANNA ZEGZUŁA-NOWAK
Temat: Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską
Promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Tyburski – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data nadania stopnia doktora: 25.06.2012