Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2001

MARIUSZ PAWEŁ URBAŃSKI
Temat: Tabele syntetyczne a logika pytań
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski
prof. dr hab. Jacek Paśniczek
Data nadania stopnia doktora:26.06.2001
MACIEJ WITEK
Temat: Deflacyjna koncepcja prawdy
Promotor: prof. dr hab. Adam Grobler
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Juliusz Jadacki
prof. dr hab. Jerzy Szymura
Data nadania stopnia doktora: 13.11.2001