Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2004

STANISŁAW PISKORZ
Temat: Problematyka realizmu transcendentalnego. Fenomenologiczny projekt Edmunda Husserla
Promotor: dr hab. Aleksandra Żukrowska prof. US
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Półtawski
dr hab. Wojciech Żełaniec prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 20.04.2004
TOMASZ MRÓZ
Temat: Wincenty Lutosławski - platonik i neomesjanista
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Palacz
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Bieńkowski
prof. dr hab. Józef Lipiec
prof. dr hab. Wit Jaworski
Data nadania stopnia doktora: 20.04.2004
GRZEGORZ TRELA
Temat: Wartości poznania naukowego
Promotor: dr hab. Teresa Grabińska prof. UZ
Recenzenci:prof. dr hab. Eugeniusz Żabski
prof. dr hab. Wojciech Sady
Data nadania stopnia doktora: 20.04.2004