Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2005

MARCIN SIEŃKO
Temat: Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego
Promotor: prof. dr hab. Jan Kurowicki
Recenzenci: dr hab. prof. AB Andrzej Papuziński
dr hab. prof. UWM Witold Tulibacki
Data nadania stopnia doktora: 25.01.2005