Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2006

AGNIESZKA SZCZAP
Temat: Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w filozofii społecznej liberalizmu i komunitaryzmu
Promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczocha
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 14.11.2006
PIOTR BYLICA
Temat: Phillipa E. Johnsona krytyka naturalizmu w nauce
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk
prof. dr hab. Adam Grobler
Data nadania stopnia doktora: 30.06.2006
PAWEŁ WALCZAK
Temat: Filozofia a pedagogika. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako
źródło inspiracji pedagogicznych
Promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Józef Kosian
dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 30.05.2006
JACEK UGLIK
Temat: Michała Bakunina filozofia negacji
Promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Jan Krasicki, prof. UO
prof. zw. dr hab. Andrzej de Lazari
Data nadania stopnia doktora: 30.05.2006
DOROTA LESZCZYŃSKA
Temat: The Method of Socratic Proofs for Normal Modal Propositional Logics
Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jerzy Pogonowski
dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 13.06.2006