Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2007

MICHAŁ MARKIEWICZ
Temat: Wątki antropologii filozoficznej w nauce o literaturze Kazimierza Wyki
Promotor: prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jerzy Jastrzębski - Uniwersytet Wrocławski
prof.. US, dr hab. Jerzy Kochan - Uniwersytet Szczeciński
Data nadania stopnia doktora: 20.03.2007