Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2008

TOMASZ TUROWSKI
Temat:Antropologiczne i ontologiczne podstawy etyki Petera Singera
Promotor:dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ
Recenzenci: ks. prof. dr hab.  Andrzej  Szostek  KUL
dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 15.07.2008