Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2009

EWA JĘDRZEJOWSKA
Temat rozprawy: Fotografia jako zjawisko kulturowe. Między świadectwem a konstrukcją
Promotor - Prof. zw. dr hab. Jan Kurowcki
Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Bator z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Data nadania stopnia doktora: 21.04 2009