Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2010

ŁUKASZ MUSIELAK
Temat rozprawy:Między ładem a haosem. Zygmunta Baumana filozofia człowieka
Promotor - dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Roman Kubicki, prof. UAM
dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 2010