Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2011

DARIUSZ SAGAN
Temat rozprawy: Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu
Promotor - Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Łastowski, prof. UAM w Poznaniu
dr hab. Józef Zon, prof. KUL w Lublinie
Data nadania stopnia doktora: 23 luty 2011