Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFII

2000

ADAM JERZY SOBOTA
Temat: Estetyczne problemy fotograficznego piktorializmu na tle związków sztuki i techniki w IXI i XX wieku
Promotor: prof. dr hab. Jan Kurowicki
Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kubicki
prof. dr hab. Stefan Wojnecki
prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński
Data nadania stopnia doktora: 07.11.2000