Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII

2019

ROMUALD NOWAK
Temat: Sztuka w przestrzeni sakralnej gotyckiego Kościoła św. Mikołaja w Brzegu na Opolszczyźnie jako refleks życia i religijności mieszkańców w latach 1370-2017
Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich, PIN-IŚ w Opolu
Recenzenci: ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UJPII w Krakowie
Dr hab. Bogdan Cimała, emeritus prof. UO
Data nadania stopnia doktora: 2019-01-29