Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2016

WOJCIECH ANTONI DAJEWSKI
Temat: Porozumienie Centrum 1990-2000
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (UWr)
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kraus (URz)
Prof. dr hab. Czesław Osękowski (UZ)
Data nadania stopnia doktora: 2016-04-26
KATARZYNA JUSTYNA KORNAK
Temat: Cechy wewnętrzne dokumentów książąt meklemburskich (do 1329 r.)
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu)
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Wałkowski (UŁ)
Dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 2016-06-28
WIKTOR JAN KRAJNIAK
Temat: Rozwój energetyki wodnej na rzece Bóbr w XX wieku.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jaworski (UZ)
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (UAM)
Dr hab. Tomasz Nędzyński, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 2016-06-28
AGATA MIŻDAL-KARMELITA
Temat: Ewolucja pisma neogotyckiego na terenie Górnych Łużyc od początku XVI do połowy XX wieku
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu)
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Wałkowski (UŁ)
Prof. dr hab. Joachim Zdrenka (UZ)
Data nadania stopnia doktora: 2016-06-28
JEREMY POMEROY
Temat: Edukacja z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w stanie Wirginia Zachodnia w drugiej połowie XX w.
Promotor: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr
Dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 2016-10-25
GRZEGORZ MICHAŁ TOMCZAK
Temat: Dziedzice Kurzyjamy. Studium z dziejów łęczyckiej szlachty zagrodowej w XVI-XIX w.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Recenzenci: dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO
Dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ
Data nadania stopnia doktora: 2016-12-13
SYLWESTER WOŹNIAK
Temat: Kościół greckokatolicki w zachodniej Polsce po II wojnie światowej
Promotor: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Roman Drozd, prof. AP w Słupsku
Dr hab. Bohdan Halczak, prof. UAM
Data nadania stopnia doktora: 2016-04-26