Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2018

MARCIN ADAMCZAK
Temat: Wolsztyn w latach 1919-1939. Społeczeństwo-władza-gospodarka
Promotor:
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Rzepa, prof. UAM
Dr hab. Zbigniew Bujkiewicz, prof. Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach
Data nadania stopnia doktora: 2018-01-23
GRZEGORZ BOSY
Temat: Krajobraz kulturowy wsi północnego Śląska w świetle źródeł kartograficznych okresu fryderycjańskiego (1740-1787)
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (UZ)
Recenzenci: dr hab. Radosław Skrycki, prof. USz
Dr hab. Zbigniew Bujkiewicz, prof. Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach
Data nadania stopnia doktora: 2018-04-24
PETER BRINKMANN
Temat: NATO a zjednoczenie Niemiec w latach 1989-1990
Promotor: prof. dr hab. Leszek Belzyt (UZ)
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Świder, prof. UO
Prof. dr Klaus Schroeder, (Freie Universität, Berlin)
Data nadania stopnia doktora: 2018-09-25
AGNIESZKA ŁACHOWSKA
Temat: Odzież wiejska jako element kapitału społecznego i kulturowego w XIX-XX wieku na przykładzie Wschodnich Łużyc
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jaworski (UZ)
Recenzenci: dr hab. Piotr Pałys, prof. PIN-IŚ w Opolu
Data nadania stopnia doktora: 2018-04-24
ANNA POLAK
Temat: Przemiany społeczno-kulturalne na terenie miasta i gminy Żary w latach 1945-1989
Promotor: prof. dr hab. Leszek Belzyt
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (UWr)
Dr hab. Daniel Koteluk, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku
Data nadania stopnia doktora: 2018-01-23