Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2012

OLGA ŻUROMSKA
Temat rozprawy: Kobieta w polskiej kulturze sarmackiej w XVII-XVIII wieku
Promotor - Prof. UZ, dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk
Recenzenci: Prof. dr hab. Lucyna Turek-Kwiatkowska
Prof. UZ, dr hab. Bogumiła Burda
Data nadania stopnia doktora: 2012
PAWEŁ LIEFHEBBER
Temat rozprawy: Ewolucja pisma neogotyckiego na terytorium Nowej Marchii od XVI do XX wieku.
Promotor - Prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Recenzenci: Prof.dr hab. Andrzej Wałkówski
Prof. dr hab. Joachim Zdrenka.
Data nadania stopnia doktora: 2012
ILONA MATEJKO
Temat rozprawy: Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich
Promotor - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
prof. dr hab. Jan Wroniszewski
Data nadania stopnia doktora: 2012