Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

1996

STEFAN DUDRA
Temat: Łemkowie na Środkowym Nadodrzu w latach 1947-1990
Promotor: prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kwilecki
prof. dr Bronisław Pasierb
prof. dr hab. Czesław Osękowski
Data nadania stopnia doktora: 19.11.1996