Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

1997

TOMASZ SERWATKA
Temat: Józef Piłsudski wobec Niemiec i spraw niemieckich (1892-1935)
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Hauzer
prof. dr hab. Bronisław Pasierb
Data nadania stopnia doktora: 22.07.1997
BOGDAN BIEGALSKI
Temat: Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956
Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. dr hab. Edmund Makowski
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Data nadania stopnia doktora: 09.12.1997
EWA CZAIŃSKA
Temat: Bolesław Piasecki - polityk i publicysta
Promotor: dr hab. Albert Pawłowski prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz
prof. dr hab. Czesław Osękowski
Data nadania stopnia doktora: 09.12.1997