Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

1999

MAREK ZAWADKA
Temat: Społeczne i gospodarcze aspekty wykorzystania rzeki Odry w latach 1945-1996
Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. dr hab. Michał Lis
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Data nadania stopnia doktora: 23.02.1999
KRZYSZTOF BENYSKIEWICZ
Temat: Ród Jeleni Niałków z Kłębowa i jego rola w procesie jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku
Promotor: dr hab. Wojciech Peltz prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Pakulski
prof. dr hab. Marek Cetwiński
prof. dr hab. Joachim Zdrenka
Data nadania stopnia doktora: 27.04.1999
RYSZARD BEDNARSKI
Temat: Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr na tle związków transgranicznych w Europie Zachodniej
Promotor: prof. dr hab. Lesław Koćwin
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Data nadania stopnia doktora: 26.10.1999
GRAŻYNA WYDER
Temat: Łużyce w polskiej literaturze historycznej wieku XIX i okresu międzywojennego (1918-1939)
Promotor: prof. dr hab. Joachim Benyskiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Karol Fiedor
prof. dr hab. Tomasz Jaworski
Data nadania stopnia doktora: 26.10.1999