Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2000

ARTUR PIOTR KARDELA
Temat: Stanisław Gierat (1903-1977). Życie i działalność
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Niecieja
dr hab. Tadeusz Marczak prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 21.03.2000
MAŁGORZATA KONOPNICKA
Temat: Kontrreformacja w Księstwie Głogowskim w XVI-XVIII wieku
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bartkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyn Matwiejowski
prof. dr hab. Tomasz Jaworski
Data nadania stopnia doktora: 16.05.2000
ROBERT SKOBELSKI
Temat: Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie realizacji planu 6-letniego (1950-1955)
Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Okoniewska
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Data nadania stopnia doktora: 16.05.2000
ZYGMUNT KOWALCZUK
Temat: Kardynał Mieczysław Ledóchowski wobec kulturkampfu i pruskiej polityki antypolskiej w latach 1863-1885
Promotor: prof. dr hab. Joachim Benyskiewicz
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Data nadania stopnia doktora: 18.07.2000
ANDRZEJ KUROWSKI
Temat: Organizacje młodzieżowe a kościół katolicki w Polsce w latach 1945-1950
Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Data nadania stopnia doktora: 20.06.2000