Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2001

ADAM PRZECHRZTA
Temat: Antypaństwowa działalność komunistów w oczach polskich służb specjalnych 1918-1939
Promotor: prof. dr hab. Marian Eckert
Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Osękowski
prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski
Data nadania stopnia doktora: 23.01.2001
RYSZARD MICHALAK
Temat: Kościoły protestanckie w polityce wyznaniowej państwa polskiego (1945-1956)
Promotor: dr hab. Tadeusz Marczak prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Łukasiewicz
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Data nadania stopnia doktora: 27.03.2001
ADAM GÓRSKI
Temat: Polityka miejska Zakonu Krzyżackiego w stosunku do małych i średnich miast Pomorza Gdańskiego w latach 1309-1454
Promotor: prof. dr hab. Joachim Zdrenka
Recenzenci: prof. dr hab. Błażej Śliwiński
prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Data nadania stopnia doktora: 27.06.2001
PAWEŁ KARP
Temat: Husyci w świetle polityki Polski wobec Zakonu Krzyżackiego
Promotor: prof. dr hab. Joachim Zdrenka
Recenzenci: prof. dr hab. Błażej Śliwiński
prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Data nadania stopnia doktora: 26.06.2001
TEOFIL LACHOWICZ
Temat: Weterani polscy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej do 1939 r.
Promotor: prof. dr hab. Marian Eckert
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kotlowski
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Data nadania stopnia doktora: 10.07.2001