Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2002

GRZEGORZ TROJANOWSKI
Temat: Dokumentacja upadłościowa odzwierciedleniem procesów transformacji gospodarczej w Polsce lat dziewięćdziesiątych
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Recenzenci: prof. dr hab. Rościsław Żerelik
dr hab. Wojciech Strzyżewski prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 20.02.2002
DARIUSZ RYMAR
Temat: Gorzów Wlkp. na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1945-1998
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Faryś
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Data nadania stopnia doktora: 20.02.2002
PIOTR GOŁDYN
Temat: Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku
Promotor: dr hab. Wojciech Strzyżewski prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Stefan Krzysztof Kuczyński
prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Data nadania stopnia doktora: 02.07.2002
ROBERT KRZEMIEŃ
Temat: Przemysł ciężki w Świdnicy w latach 1945-1980
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny
Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Kusiak
prof. dr hab. Marian Eckert
Data nadania stopnia doktora: 24.09.2002
ANDRZEJ KRZYSZTOF KUNERT
Temat: Kazimierz Moczarski (1907-1975). Zarys biografii.
Promotor: prof. dr hab. Wlodzimierz Suleja
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński
prof. dr hab. Czesław Osękowski
Data nadania stopnia doktora: 24.09.2002