Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2003

ELIGIUSZ PODOLAN
Temat: Spór o formę feudalizmu rosyjskiego w historiografii rosyjskiej XVIII-XIX wieku
Promotor: prof. dr hab. Maria Barbara Piechowiak Topolska
Recenzenci: prof. dr hab. Artur Kijas
prof. dr hab. Joachim Zdrenka
Data nadania stopnia doktora: 10.06.2003
ZBIGNIEW BARTKOWIAK
Temat: Metodologiczno-źródłoznawcze aspekty badań nad przestępczością ekonomiczną w woj. zielonogórskim w latach 1975-1989
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Pikulski
prof. dr hab. Czesław Osękowski
Data nadania stopnia doktora: 03.07.2003