Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2006

RYSZARD RAUBA
Temat: Naród w myśli politycznej Róży Luksemburg
Promotor: dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Roman Drozd, prof. PAP
prof. dr hab. Marian Eckert
Data nadania stopnia doktora: 20.06.2006
MAGDALENA BALAK - HRYŃKIEWICZ
Temat: Ziemia Lubuska na tle procesów regionalizacji w Polsce i Unii Europejskiej
Promotor: prof. dr hab. Lesław Koćwin
Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Herbut
prof. dr hab. Marian Eckert
Data nadania stopnia doktora: 24.10.2006
TOMASZ ANDRZEJEWSKI
Temat: Rechenbergowie w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w XVI-XVII wieku
Promotor: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Rościsław Żerelik
dr hab. Wojciech Strzyżewski prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 23.05.2006
KAROLINA KORENDA
Temat: Przemiany demograficzne i społeczno -religijne w Parafii Pszczew od XVII do połowy XIX wieku
Promotor: dr hab. Tomasz Jaworski, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Cezary Kuklo, prof. UwB
Dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 21.03.2006
HANNA KUROWSKA
Temat: Przeobrażenia demograficzne Gubina od XVII do połowy XIX wieku
Promotor: dr hab. Tomasz Jaworski, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Dr hab. Wojciech Strzyżewski prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 24.01.2006
MARCIN SZYMAŃSKI
Temat: Osadnictwo Kotliny Szczercowskiej w okresie nowożytnym w świetle badań archeologicznych i źródeł pisanych
Promotor: dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 24.01.2006