Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2007

IRENEUSZ WOJEWÓDZKI
Temat: Kazimierz Sosnkowski - obraz żołnierza i polityka podczas II wojny światowej
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Recenzenci: dr hab. Janusz Cisek, prof. UJ prof. dr hab. Joachim Benyskiewicz
Data nadania stopnia doktora: 25.09.2007
FATIMA NOWAK - MAŁOLEPSZA
Temat: Mniejszości narodowe na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej
Promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: dr hab. Roman Drozd, prof. AP dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 25.09.2007
JOANNA KORCZYŃSKA
Temat: Arcybiskupi Komitet Charytatywny we Wrocławiu w latach 1981-1989
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Data nadania stopnia doktora: 25.09.2007
URSZULA DOMŻAŁ
Temat: Opieka nad dzieckiem w inicjatywach państwa i organizacji
pozarządowych w Polsce w latach 1919-1939
Promotor: dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska, prof. AP
Recenzenci: dr hab. Wanda Wojtkiewicz- Rok, prof. UWr
prof. dr hab. Joachim Benyskiewicz
Data nadania stopnia doktora: 26 czerwca 2007
MAREK SMOLUK
Temat: Rozwój idei renesansu na dworze Henryka VIII
Promotor: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Janiszewska - Mincer
prof. zw. dr hab. Maria Barbara Piechowiak Topolska
Data nadania stopnia doktora: 22 maja 2007
ANDRZEJ GILLMEISTER
Temat: Collegium viri sacris faciundis w rzymskiej religii publicznej.
Studium epigraficzno-historyczne
Promotor: prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka
Recenzenci: dr hab. Danuta Musiał, prof. UMK
dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 22 maja 2007
MAŁGORZATA SZYMCZAK
Temat: Kobiety w polskich programach i podręcznikach do nauczania historii
dla szkoły średniej po II wojnie światowej
Promotor: dr hab. Tomasz Jaworski, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. dr hab. Grażyna Pańko, prof. UWr
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 22 maja 2007