Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2008

EWA RZANNA - SZCZEPANIAK
Temat: Polityka kulturalna a rozwój kultury muzycznej w Polsce w okresie 1944-1956
Promotor:prof. dr hab. Włodzimierz Kaczocha
Recenzenci: dr hab. Grzegorz Strauchold, prof. UWr z Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Data nadania stopnia doktora: 25.11.2008
KRZYSZTOF BŁASZCZYK
Temat: Organizacje niepodległościowe w Zachodniej Wielkopolsce w latach 1945-1956
Promotor: Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: dr hab. Stanisław Jankowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Data nadania stopnia doktora: 15.01.2008
WIESŁAW CHŁOPEK
Temat: 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego
Promotor: prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr hab. Grzegorz Strauchold Prof. z Uniwersytetu Wrocławskiego
Data nadania stopnia doktora: 15.01.2008
ELŻBIETA JUSZCZAK - MARASZKIEWICZ
Temat: Infrastruktura miejska Koszalina w latach 1945-1989
Promotor:prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Recenzenci:prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski z Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Data nadania stopnia doktora: 27.05.2008
RADOSŁAW DOMKE
Temat: Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948
Promotor: Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: dr hab. Marek Ordyłowski, prof. DSW z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Data nadania stopnia doktora: 24.06.2008