Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2009

JÓZEFA ALEKSIK
Temat rozprawy:  Henryk A.C. Malhomme de la Rosche (1894-1997). Dyplomata, żołnierz, polityk
Promotor - prof. dr hab. Maria Barbara Piechowiak Topolska
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Wolsza z PAN w Warszawie
prof. dr hab. Joachim Benyskiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Data nadania stopnia doktora: 27.01.2009
TOMASZ KAŁUSKI
Temat rozprawy: Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do końca XVIII wieku. Geneza i treści symboliczne
Promotor - dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Kazimierz Bobowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Data nadania stopnia doktora: 27.01.2009
JANINA WALLIS
Temat rozprawy: Przemiany w oświacie, kulturze i życiu artystycznym na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956
Promotor - prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Stanisław Nicieja z Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Data nadania stopnia doktora: 27.01.2009
PRZEMYSŁAW SZPACZYŃSKI
Temat rozprawy: Habsburgowie w imperialnych dążeniach Zygmunta III wobec Szwecji i Rosji w latach 1587-1618
Promotor - prof. dr hab. Maria Barbara Piechowiak Topolska
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Dzięgielewski z Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Data nadania stopnia doktora: 30.06.2009