Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2013

LONGIN DZIEŻYC
Temat: Rozwój muzealnictwa na Ziemi Lubuskiej po 1945.
Promotor: Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski,
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (UAM),
dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 22.01.2013
PIOTR PARTYKA
Temat: Żary jako regionalne centrum przemysłu włókienniczego w XVIII-XX wieku.
Promotor: Prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski,
Recenzenci: Prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny,
dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 19.09.2013
JOLANTA SKIERSKA
Temat: Ludność Zielonej Góry w świetle ksiąg metrykalnych z lat 1652-1766.
Promotor: dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ,
Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski (UZ),
prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Data nadania stopnia doktora: 29.10.2013
SYLWIA SOLARSKA
Temat: Procesy aktotwórcze organizacji turystycznych na Podkarpaciu w latach 1945-1980
Promotor: dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ,
Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz Bobowski,
Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (UAM, Poznań)
Data nadania stopnia doktora: 29.10.3013
PIOTR KRYSTIANS
Temat: Milicja Obywatelska na Ziemi Lubuskiej (1945-1990)
Promotor: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ,
Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski (UZ),
dr hab. Piotr Majer, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Data nadania stopnia doktora: 29.10.2013
KAMIL WASILKIEWICZ
Temat: Templariusze i joannici w biskupstwie lubuskim (XIII - XVI w.)
Promotor: dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ,
Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Kazimierz Bobowski (UZ),
dr hab. Prof. UAM Zbigniew Pilarczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Data nadania stopnia doktora: 26.11.2013
JAROSŁAW CHOJAK
Temat: Związki zawodowe na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1980.
Promotor: dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ,
Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski (UZ),
dr hab. Prof. UWr Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski)
Data nadania stopnia doktora: 26.11.2013