Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII

2017

Łukasz Puślecki
Temat: Regionalne badania historyczno-folklorystyczne Edmunda Bojanowskiego
Promotor: dr hab. Tomasz Nędzyński, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Przemysław Matusik, prof. UAM
Dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 2015-12-15