Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII

2015

GRZEGORZ BISZCZANIK
Temat: Symbolika propagandy wojennej w ikonografii kart pocztowych
Promotor: prof. dr hab. Czesław Sękowski (UZ)
Recenzenci:  dr hab. Piotr Biliński, prof. UJ
Dr hab. Zbigniew Bujkiewicz, prof. Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach
Data nadania stopnia doktora: 2015-12-15
MACIEJ LUBIK
Temat: Olaf II Święty i jego rola w tradycji chrześcijańskiej
Promotor: dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. emeritus (UZ)
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Rosik (UWr)
Dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 2015-11-17
JULIUSZ SIKORSKI
Temat: Stosunki państwo-Kościół na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956
Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (USz)
Dr hab. Robert Skobelki, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 2015-12-15
RAFAŁ SZYMCZAK
Temat: Przemiany własnościowe na Ziemi Żarskiej w XX w.
Promotor: prof. dr hab.
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Ordyłowski
Dr hab. Robert Skobelki, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 2015-11-17