Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII

2014

DOROTA DOLIŃSKA
Temat: Recepcja muzyki polskiej w Nadrenii
Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ,
Recenzenci: dr hab. prof. UWr Joanna Subel,
dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 18.03.2014
ARKADIUSZ CINCIO
Temat: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w latach 1945-2012
Promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Kazimierz Kozłowski ( Uniwersytet Szczeciński),
dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 29.04.2014
IZABELA KORNILUK
Temat: Lubuskie Towarzystwo Kultury w latach 1957-1992
Promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Kazimierz Kozłowski ( Uniwersytet Szczeciński),
dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 29.04.2014
MIECZYSŁAW KOPEĆ
Temat: Edukacja kadr technicznych przemysłu metalowego w latach 1946-1989 na łamach czasopisma branżowego „Mechanik”
Promotor: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
Recenzenci: prof. UWr. dr hab. Joanna Wojdnon,
dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 27.05.2014
ARKADIUSZ TYDA
Temat: Działalność społeczno-polityczna i religijna Łemków w Stanach Zjednoczonych Ameryki w XX wieku
Promotor: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Jankowiak, (UAM),
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 24.06.2014
JAN KUDELKA
Temat: Kościół rzymskokatolicki na Sądecczyźnie w latach II wojny światowej
Promotor: dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Franciszek Marek, prof.
dr hab. Andrzej Kopiczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Data nadania stopnia doktora: 24.06.2014
ANNA JANCZYS
Temat: Inspiracje oświeceniowe w pisarstwie historycznym Joachima Lelewela.
Promotor: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ,
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Rok (Uniwersytet Wrocławski),
dr hab. Violetta Julkowska, prof. UAM,
Data nadania stopnia doktora: 16.12.2014